Benny Carlsson Data AB konsult
Bild
STARTSIDA

Projektledning

Projekt – en kritisk process

Oavsett om det gäller en leverans eller ett förändringsarbete kännetecknas det lyckade projektet av några viktiga framgångsfaktorer: - En distinkt projektdefinition och kravspecifikation

- Kompetent ledning
- Ett starkt team med rätt kompetens

Projektets ledning och bemanning har en avgörande betydelse för framgången. Att hitta projektledare samt övriga projekt resurser med rätt kompetens och tillgänglighet i den egna organisationen kan vara svårt. Oklara prioriteringar mellan projekt och linje organisation försvårar dessutom ofta planeringen. Genom att istället använda externa resurser med kompetens som normalt inte ryms inom företagets väggar undviker man dessa fallgropar och bäddar för projektets framgång.


back.gif
OM BENNY CARLSSON DATA AB
TJÄNSTER & PRODUKTER
GENOMFÖRDA PROJEKT
KONTAKTA OSS