Benny Carlsson Data AB konsult
Bild
STARTSIDA

Rikspolisstyrelsen

- Arbetat i projektet att byta affärssystem till Agresso. Mina arbetsuppgifter var att analysera, samordna, driva och dokumentera arbetet med att ta fram gränssnitt mellan Agresso och övriga system. Till mina arbetsuppgifter har även hört att strukturera och dokumentera arbetsrutiner. Jag har även drivit och planerat testarbetet samt ansvarat för konvertering av data inför varje produktionsstart (25st, en per polismyndighet). (20040301 – 20050630)

- Arbetat med att utreda om fakturahanteringssystemet eFact kan ersättas med Agressos Invoice Manager. (klart 20050430)

- Tillfälligt ansvarat för gruppen som arbetar med leverantörsfakturor. Min arbetsuppgift var att planera och leda arbetet så att bättre kvalitet och effektivitet uppnåddes. (20050501–20050830)

- Fungera som stöd till förvaltningsorganisationerna för både Agresso och eFact vilket innebär att aktivt delta i det löpande förvaltningsarbetet. (uppdraget pågår)

- Utvecklat databas för hantering av trängselskatt som polisen betalar (uppdraget pågår).

Övriga kunder

- Utvecklat program för elektronisk fakturahantering (Stairway). Ansvarat för installation, anpassning och support av Stairway hos Svenska Bostäder i Vällingby. (1999–01–01 – 2005–11–30)

-Projektledare för upphandling och införande av elektroniskt fakturahanteringssystem internt hos Martinsson AB.

-Identifiera och dokumentera arbetsflöden och processer, bl a hos Bredbandsbolaget.

-Projektledare för olika GIS-projekt på Luftfartsverket Arlanda.

- Projektledare för utveckling och installation av en rumsdatabas kopplad till GIS och AutoCad hos Luftfartsverket på Arlanda.

- Resurssamordnare och projektfördelare på Mora Tech AB

Mer Info

back.gif
OM BENNY CARLSSON DATA AB
TJÄNSTER & PRODUKTER
GENOMFÖRDA PROJEKT
KONTAKTA OSS