Benny Carlsson Data AB konsult
Bild
STARTSIDA

Benny Carlsson startade Benny Carlsson Data AB 1990. Han har 25 års erfarenhet från IT-branschen varav 15 som egen företagare.
Se CV i pdf-format >> Merparten av uppdragen har bestått i att driva och genomföra hela utvecklingsprojektet samt de senaste 10 åren även projektledning.

Fördelen med att ha anställda specialister är uppenbar när behovet är kontinuerligt och långsiktigt. Men i stora eller kritiska projekt behövs ofta kompletterande resurser till ett antal du normalt inte kan eller vill anställa. Därför ställer vi kvalificerad och välmeriterad kompetens till ditt förfogande. Resurserna hämtar vi från vårt eget företag och nätverket PCN, alternativt de företag vi har samarbeten med.

Vår erfarenhet samt vårt kunnande och kontaktnät gör oss väl lämpade att antingen driva hela utvecklingsprojekt eller enskilda projektfaser.

Hos oss och våra samarbetspartners är det viktigt att alltid prioritera kvalitet framför kvantitet.Benny Carlsson

Benny Carlsson Data AB
Kontakt: Benny Carlsson
Södra Håbergs Hage 4
791 94 Falun
Orgnr: 556410-2456

back.gif
OM BENNY CARLSSON DATA AB
TJÄNSTER & PRODUKTER
GENOMFÖRDA PROJEKT
KONTAKTA OSS